En del af dagtilbuddet ØST

Om Skovbrynet

Skovbrynet er et inkluderende og forpligtigende fællesskab, vi arbejder med børns trivsel, udvikling, læring og dannelse i en anerkendende relation.

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_062 (1)

Vi ligger vægt på

Trivsel og relationer

Vi har fokus på en anerkendende tilgang til barnet som individ, at inddrage barnet i det store fælleskab og vi har en legende læringstilgang.

Sang og Musik

Vi er med i projekt Sangglad som er et treårigt projekt, hvor vi samarbejde med Musikskolen i Varde og Sangens hus. Sang og musik er en naturlig del af vores dagligdag, og vi bruger også sang som en naturlig tilgang til, at styrke børnenes sproglige kompetencer.

Motorik

Vi ved at et barn som mestrer sine motoriske kompetencer er mere disponibel til at modtage ny læring, vi har i Skovbrynet to uddannede motorikvejledere til at screene børnene samt planlægge motoriske tiltag til at styrke og udfordre.

Udeliv

Vi følger årets gang. Vi bruger naturen i et stort omfang. Vi nyder nærområdet og også vores dejlige store legeplads. Vi er ude i alt slags vejr, da dette er med til at udvikle børns alsidige kompetencer.

Tilsyn

Tilsynsrapport

Hvert år laver Varde Kommune et uanmeldt tilsynsbesøg i alle dagtilbud efterfulgt af et anmeldt tilsynsmøde. Tilsynet er med til at sikre, at børn og forældre får den service, som byrådet har besluttet. Formålet er at overholde de lovgivningsmæssige rammer og skabe en forpligtende dialog ift. den pædagogiske kvalitet og dagtilbuddets mulighed for at udvikle sig fremover.

placeholder

Tilfredshed

Forældretilfredshed

Vi vil: Være partnere med forældrene - Være medskabere af et åbnet og ærligt samarbejde - Være lyttende og lydhøre. Der laves forældretilfredshedsundersøgelse i Varde Kommune, så vi sikrer forældrenes stemme.

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_026 (1)

Kvalitet

Kvalitetsrapport

Seneste kvalitetsrapport for Varde kommune

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_027 (1)

Vil du vide mere?

Kontakt Skovbrynet på tlf: 79948530

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_016 (1)